logo QR kód EBK sídlo firmy Facebook

EBK ERET BERNARD, s.r.o.


Geosyntetické výrobky AGM


 

Geokompozity:

 • použití AGM-Composite je jednou z nejúčinnějších metod zvyšování únosnosti násypů na neúnosném podloží
 •  

 • AGM-Composite kombinuje vlastnosti netkaných geotextílií a pletených geomříží
 • tím získalo toto geosyntetikum excelentní vlastnosti jako jsou vysoká pevnost v tahu a odolnost proti protlačení
 • v konstrukcích plní funkci výztužnou, separační a filtrační
 • geomříž je pletená z vysoce odolných polyesterových vláken
 • netkaná geotextílie je polypropylenová a je zpevněna vpichováním
 •  

 • použití AGM-Composite je řešením pro veškeré konstrukce, u kterých mechanické vlastnosti místních půd nemohou poskytnout potřebnou úroveň stability
 • zabudovaný geokompozit rovněž brání svislým zeminovým stěnám a strmým svahům v sesunutí

 

Přínos použití AGM-Composite:

 • vytvoření nosné vrstvy na neúnosném podloží
 • úspora nákladů za odtěžení a přemístění neúnosného podloží
 • snížení mocnosti zásypového materiálu
 • omezení nerovnoměrného sedání
 • zvýšení životnosti celé konstrukce

1. v zemních konstrukcích

 • úspora nákladů za odtěžení a přemístění neúnosného podloží
 • možnost použití místní zeminy
 • omezení nerovnoměrného sedání
 • vytvoření nosné vrstvy na neúnosném podloží

2. v opěrných zdech a stabilizovaných svazích

 • zvětšení plochy nad konstrukcí zdí či svahů
 • široká nabídka obložení opěrných zdí
 • rychlá a ekonomická výstavba
 • trvanlivost bez nároku na údržbu