logo logo25 QR kód EBK sídlo firmy Youtube Facebook Eshop EBK

EBK ERET BERNARD, s.r.o.


Izolační desky SILCA 250KM

 

 

Křemičitano-vápenaté izolační desky pro stavbu krbových a kachlových kamen.

 

SILCA 250KM slouží jako předezdívka a tepelná izolace ve stavebním materiálu a je univerzálně použitelná jak podle normy DIN 18895 část 1, tak podle odborných norem stavebního řemesla kachlových kamen a teplovzdušného vytápění. Moderní výrobní zařízení, nepřetržitá kontrola kvality, kontrola odběratele a certifikace podle normy DIN EN ISO 9001:2000 vám poskytují záruku stále vysokého standardu kvality našich izolačních desek. Desky SILCA jsou klasifikovány jako fyziologicky nezávadný a ekologicky přijatelný stavební výrobek.

Desky nejsou řezány z jednoho bloku, ale jednotlivě lisovány na filtračním lisu. Tím dosahují dobré homogenity a především oboustranně pevného a téměř bezprašného lisovaného povrchu.

Rozměry standardních formátů činí  1 250 x 500 mm, 1 000 x 625 mm a 625 x 500 mm.  K dodání jsou další formáty až do velikosti 3 000 x 1 250 mm. Standardní tloušťky existují v rozsahu od 25 mm až 100 mm.

Podle přání lze materiál přímo ve výrobně nařezat a podle vašich požadavků zabalit. Výrobky SILCA 250KM lze zpracovávat běžnými nástroji na obrábění dřeva. Zpravidla stačí děrovka (nožová pilka), nebo ocaska, kterou jistě máte doma.

 

katalog desky SILCA - pro domácí topeniště a komíny - obestavba kamen a krbů v PDF

 

Veškeré informace včetně odkazů na regionální prodejce najdete na stránkách silca-online.cz , silca-online.de a na facebook.com/www.ebk.cz.

 

 

základní vlastnosti a přednosti materiálu:

  • malá potřeba prostoru díky nevelké tloušťce materiálu. Nehořlavost podle normy DIN 4102-A1
  • ekologický stavební výrobek
  • fyziologicky nezávadný
  • předezdívka a tepelná izolace v jednom stavebním materiálu
  • velkorozměrové desky
  • jednoduché opracování a úprava
  • bezproblémová likvidace jako u stavebního odpadu

 

Certifikace   DIBt, Berlín (číslo Z-43.14-117)
Rozsah platnosti certifikace   Stavby krbových a kachlových kamen
Požární vlastnosti   nehořlavý A1 podle normy DIN 4102
Specifická hmotnost EN 1094-4 250 kg/m3
Poréznost EN 1094-4 asi 90 %
Odolnost proti tlaku EN 1094-5 1,4 MPa
Tepelná vodivost při 200°C EN 993-15 < 0,1 W/mK
Tepelná roztažnost při 500°C   < 0,2 %
Standardní formáty   1 250 x 500 mm, 1 000 x 625 mm, 625 x 500 mm
Standardní tloušťky   30 - 100 mm

 

Návod pro osazování desek SILCA 250KM - při použití jako tepelné izolace a předezdívky podle normy DIN 18895 a podle odborných stavebně řemeslných norem pro výrobu kachlových kamen a teplovzdušného topení

Příprava podkladu:

 

U novostavby musí být zdivo natolik vyschlé, aby se v jádrech stěn nevyskytovala nahromaděná přebytečná vlhkost. Plochu, která se bude izolovat, je třeba zásadně zbavit nečistot, volných částic, nerovností z malty a látek, které snižují přilnavost desek. Podklad musí být suchý, čistý, nosný, lehce nasákavý a pokud možno co nejrovnější.

Sádrovitý podklad není bez odpovídající předběžné úpravy vhodný k lepení.

 

Instalace desek:

 

Tepelné izolační desky SILCA 250KM lze řezat, vrtat a obrábět běžnými stroji na zpracování dřeva.

Pokud jsou tepelné izolační desky SILCA 250KM použity současně jako předezdívka a tepelná izolace, musejí mít minimální tloušťku při jednovrstvém osazení 60 mm a při vícevrstvém osazení 30 mm.

Pro lepení tepelných izolačních desek SILCA 250KM se musí zásadně používat pouze lepidlo SILCADUR KM. Lepidlo se musí skladovat v suchu a být chráněno před mrazem. Lepidlo musí být zpracováváno pouze při teplotách ≥ 10°C. Před použitím je nezbytně třeba lepidlo promíchat, v případě balení v plastové hadici nutno prohnětat. Správná konzistence zpracování je nastavena již ve výrobě.

Na plochách, které se budou polepovat, se nesmí nacházet mastnota, ani olej. Je třeba odstranit hrubý prach.

Vzhledem k vysoké kapilární aktivitě se doporučuje ještě před nanesením lepidla navlhčit lepicí plochy tepelných izolačních desek vodou.

K tomu je nejvhodnější štětka apod. Množství nánosu vody činí 300 - 400 g/m2.

Pro nanášení lepidla je vhodná ozubená roztěrka s trojhrannými zuby, vysokými 4 mm, při použití lepidla v plastové hadici vytlačíme velkou housenku. Nanášené množství je třeba zvolit tak, aby při přitlačení mohlo lepidlo mezi deskami mírně protékat. Pomoc při montáži je zpravidla zbytečná.

Tepelné izolační desky SILCA 250KM se musejí lepit navzájem celoplošně a plnospárově přesahem přes spáry. Přesazení musí činit minimálně 100 mm. Tloušťka spáry nesmí překročit 4 mm.

Vylomené díly desky musejí být nahrazeny zase jen tepelnými izolačními deskami SILCA 250KM, protože vyplnění vadných míst lepidlem by vedlo k vytvoření tepelných mostů.

Doba tuhnutí lepidla SILCADUR KM činí - v závislosti na teplotě v místnosti - 24 hodin. Tepelné zatížení je přípustné teprve po třech dnech.

Přístroje je možné čistit vodou, pokud ještě není lepidlo zaschlé. Flexibilní nástroje, jako je například ozubená roztěrka, mohou být v případě, že lepidlo již zaschlo, čištěny mechanicky.

 

Při montážích prováděných na stěnu je třeba dodržet následující instrukce:

 

Pokud je povrch pevný, bez odlupujících se vrstev, mohou být tepelné izolační desky SILCA 250KM nalepovány bodově. Lepená místa o průměru přibližně 100 mm by měla být rozmístěna v rastrovém odstupu nejvýše 30 cm.

Na stěny, které jsou pokryty sádrokartonovými deskami typu B, nebo F podle normy DIN 18180, nesmí být tepelné izolační desky SILCA 250KM nalepovány. V tomto případě je třeba desky předvrtat a upevnit pomocí vhodných izolačních hřebíků, nebo podobných upevňovacích prvků. Maximální vzdálenost upevňujících prvků by měla činit 30 cm.

 

Změny technických údajů vyhrazeny.

 


 

katalog desky SILCA - pro domácí topeniště a komíny - obestavba kamen a krbů v PDF

SILCA 250KM prohlášení o vlastnostech v PDF

SILCA 250KM ES prohlášení o shodě v PDF