logo logo25 QR kód EBK sídlo firmy Youtube Facebook Eshop EBK

EBK ERET BERNARD, s.r.o.


Pevné izolační desky SILCAWOOL Board + rohože, papír a šňůry

 

SILCAWOOL:

 • SILCAWOOL je vysokoteplotní vlákno se zvýšenou biorozpustností, které představuje alternativu ke známé vatě na bázi křemičitanu hlinitého (keramické vlákno).
 • Jedná se o předená vlákna na bázi křemičitanu vápenato-hořečnatého. Vyznačují se vysokou termickou stabilitou, vysokou pevností v tahu a dobrou elasticitou.
 • Vzhledem k vysoké biorozpustnosti nejsou klasifikována jako nebezpečný materiál. Vlákno je proto chemicky méně stabilní než vata na bázi křemičitanu hlinitého.

Vlákna SILCAWOOL:

 • Vlákna SILCAWOOL se zpracovávají na rohože, desky, papír a šňůry nebo se dodávají jako vlna.

SILCAWOOL Board 1100-350G:

 • SILCAWOOL Board 1100-350G jsou pevné izolační desky tvořené z vláken SILCAWOOL s vybranými anorganickými pojivy.
 • Dalšími přednostmi je nízká hmotnost a s tím spojená nízká akumulace tepla.
 • Lze je snadno a bez vývinu prachu zpracovávat řezacím nožem.
 • Desky se používají při průmyslové výrobě pecí, ale také speciálně při stavbě kachlových kamen.
 • Byly doporučeny Rakouským svazem pro stavbu kachlových kamen (Österreichischer Kachelofenverband) pro horní izolační desku spalovacího prostoru pro kachlová kamna se spalovacím prostorem UmweltPlus podle UZ37.

SILCAWOOL 120P biorozpustné rohože:

 • Rohože SILCAWOOL vykazují dobrou pevnost v tahu, jsou oboustranně jehlované a neobsahují žádná organická pojiva, která by mohla vést k obtěžování zápachem.
 • Poskytují dobrou elasticitu, např. jako dilatační spára mezi tahy topného plynu a kachlovou stěnou nebo ostatními pohyblivými konstrukčními díly.

Papír SILCAWOOL 120:

 • Papír SILCAWOOL 120 obsahuje akrylové pojivo, z něhož se při zahřívání uvolňuje plyn, který může vést k přechodnému obtěžování zápachem.
 • Kromě standardního zboží dodáváme také prefabrikované pásy, opatřené jednostrannou organickou samolepicí fólií, která slouží jako montážní pomůcka.
 • V první řadě se uplatňuje jako elastické oddělení mezi žáropevným materiálem a kovovými vestavbami, např. nosnými rámy.

 

SILCAWOOL - biorozpustné izolační hmoty pro stavbu krbu a kachlových kamen PDF - CZ