logo logo25 QR kód EBK sídlo firmy Youtube Facebook Eshop EBK

EBK ERET BERNARD, s.r.o.


Zpět
Odvodnění drenážním pásem - DRENKAR

EBK ERET BERNARD, s.r.o. - English EBK ERET BERNARD, s.r.o. - Deutsch EBK ERET BERNARD, s.r.o. - Russian EBK ERET BERNARD, s.r.o. - Français EBK ERET BERNARD, s.r.o. - Espanol EBK ERET BERNARD, s.r.o. - Italiano EBK ERET BERNARD, s.r.o. - Slovensky EBK ERET BERNARD, s.r.o. - Polski

Rychlé, jednoduché a účinné odvodnění izolace mostních objektů drenážním pásem DRENKAR 

Představujeme produkt pro snadné odvodnění izolace stavebních objektů - zejména mostů.

  • Drenážní pás, nebo i drenážní geokompozit, nebo drenážní provazec se může použít na mostech s odvodněním odvodňovacím a odvodňovacími trubkami, tak jistě i na mostech odvodněných žlaby na boku mostu. Jeho instalace je velmi jednoduchá a nezávisí na počasí.
  • Pokládá se do drenážního kanálku spolu s plastbetony, nebo přímo na izolaci v ose odvodnění, mezi jednotlivým odvodněním a trubkami, kolem nich a hlavně před mostními závěry. Při žlabových mostech podél celého žlabu, šikmo k podélné ose a také před dilataci.
  • Drenkar odolává teplotě až 230 ° C a proto se asfaltová směs může pokládat přímo na pás, bez poškození. Jeho obrovská výhoda je v tom, že dokáže vytáhnout vodu i do protispádu. Převýšení může být až do výšky 100 mm. Volný konec musí být však zaústěn do odvodňovače, nebo žlabu min. 300 mm pod úrovní nejnižšího místa. Drenkar pracuje na základě kapilárního proudění, proto vodu doslova odsává. Jeho osazení do drenážního kanálku spolu s plastbetony před mostním závěrem v příčném i podélném směru zajistí v případě degradace a ucpání kanálku odvod vody, která by tam jinak zůstala. Drenkar i při silném stlačení stále funguje a odvádí vodu. Je ho vhodné použít i na mostech s nerovnou mostovkou, nebo v místech, kde stojí na izolaci voda.
  • Dá se jednoduše řezat a spojovat.