logo logo25 QR kód EBK sídlo firmy Youtube Facebook Eshop EBK

EBK ERET BERNARD, s.r.o.


PTFE-teflon

 

Tepelná odolnost

-260°C až +250°C

Izolační vlastnosti - povrchový odpor

< 1010 ohm

Hustota

2,15 -2,25 x 103 kg/m

 

Teflon je obchodní označení pro polytetrafluoretylen (zn.PTFE nebo PF), který je velmi významným plastem ze široké skupiny fluorových polymerů. PTFE je krystalický polymer bílé barvy, parafinického vzhledu.
Vyznačuje se vysokou molekulovou hmotností a obsahuje pouze atomy uhlíku a fluoru s vysokou pevností vazby, což určuje jeho charakteristické vlastnosti:

  • vynikající chemická odolnost
  • výborná odolnost proti vysokým teplotám
  • výborné dielektrické vlastnosti
  • odolnost proti stárnutí - nízká nasákavost a odolnost proti rozpouštědlům
  • dobré kluzné vlastnosti

Používá se ve všech průmyslových odvětvích, kde jsou kladeny vyšší požadavky na vlastnosti použitého materiálu. Mimo již uvedené vlastnosti patří k jeho výhodám fyziologická nezávadnost v rozsahu pracovních teplot, nepatrná adheze a výborné těsnící účinky.

 

PŘÍKLADY POUŽITÍ
- Výroba součástí armatur pro silně korozivní nebo tepelně náročná prostředí, k výrobě trubek, pístních kroužků, membrán, samomazných ložisek (např. i plněný grafitem) a k výrobě izolací pro dráty a kabely vystavené vysoké teplotě, povrchové úpravy kovů, výroba těsnících prvků

TEPELNÁ STABILITA
- PTFE je stabilní v rozmezí teplot od -260°C do +250°C, přičemž je nutno respektovat změny jeho vlastností v závislosti na teplotě.
Při teplotě 327°C nastává měknutí a přechod z krystalického do amorfního stavu za současné objemové změny.
Tání probíhá při teplotách okolo 345°C. Při vyšší teplotě nastává rozklad, který při měření hmotnostních ztrát je do teploty 380°C nepatrný.
Od 380°C intenzita rozkladu roste a znatelně se začíná rozkládat teprve při teplotách od 400°C.
Při těchto teplotách vzniká řada perfluorolefinů a dalších štěpných produktů (tetrafluorethylen, hexafluorcyklopropan, hexafluorpropen, oktafluorcyklopropan, silně toxický perlurisobutylen).
Téměř všechny jsou toxické.
Trvale může být namáhán až při teplotách 260°C (krátkodobě až 300°C).
PTFE má vynikající mrazuvzdornost, kterou předčí i silikonový kaučuk, fólie z PTFE jsou ohebné i při -150°C.