logo logo25 QR kód EBK sídlo firmy Youtube Facebook Eshop EBK

EBK ERET BERNARD, s.r.o.


bezazbestové těsnící desky z expandovaného grafitu

Rozměry desek

  • Econograph S    1,0 x 1,0 m
  • Econograph Fi   1,0 x 1,0 m
  • Econograph Ti   1,5 x 1,5 m

 

ECONOGRAPH SECONOGRAPH FiECONOGRAPH Ti
Econgraph-S je vyroben z impregnovaného grafitu, není vyztužen žádnou vložkou, ale je používán pro výrobu desek s ocelovou vložkou. Deska se používá jako těsnění pro vysoké teploty nebo jako kamprofilová těsnění či vložka pro PTFE opláštěná těsnění. snadno se zpracovává. Econgraph-Fi je zesílená těsnící deska z grafitu s vlepenou vložkou plechu z nerezové oceli. Použití je pro vysoké provozní tlaky a teploty a tudíž má široké využití ve všech oblastech chemie, petrochemie i jiném průmyslu. Econgraph-Ti je zesílená těsnící deska z impregnovaného grafitu s vložkou hrotovaného plechu z nerezové oceli. Dlouhodobě odolává vysokým provozním tlakům a fluktujícím teplotám a proto má široké využití zejména v extrémních podmínkách v parních aparátech, chemickém, petrochemickém i jiném průmyslu.

 

Technická data ECONOGRAPH SECONOGRAPH FiECONOGRAPH Ti
barva potisku bez potisku červený potisk modrý potisk
označení dle DIN 28 091-2  GR-10-0-1 K-CrGR-10-0-1 M-Cr
tloušťka  mm 1,0 1,5 2 30,75 1 1,5 2,0 3,01,0 1,5 2 3
max teplota °C from -200°C to +450°Cfrom -200°C to +450°Cfrom -200°C to +450°C
max tlakbar 40140140
hustota g/cm3 1,01,01,0
obsah popele v grafitu** DIN/ASTM ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0
obsah chloridu** % DIN 51 903 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50
materiál vložky DIM/ASTM - 1.4401/SS316(hladký) 1.4401/SS16(perforovaný)
tloušťka vložky mm -0,050,1
počet vložek -1 1 1 1 21 1 1 1
propustnost plynu cm3/min < 0,30 < 0,60 < 0,80 < 0,80 0,60< 0,60 < 0,60 < 0,80 < 1,0
spec. množství netěsnosti mg/s/m < 0,05< 0,08< 0,1< 0,1  
stálost v tlaku N/mm2 DIN 52 913, 16h/300°C > 47 45> 48 > 48 > 48 > 45
stlačitelnost % ASTM F 36A-66 40 - 5040 - 5030 - 35   30 - 40
zotavení % ASTM F 36A-66 40 - 5040 - 5030 - 50   30 - 40
ukazatele těsnosti   DIN E 2505    
(bD=20mm)   
sigmaVU N/mm2201020
m DIN factor1,31,31,3
sigmaVO N/mm2160 140 120 120100180 160 140 120
sigmaBO at 300°C N/mm2140 120 100 10060160 140 120 100
m     ASTM faktor 223 3 2,5 2,5
y psi ASTM faktor 150090003 3 2,5 2,5

 

vysvětlivky:
  • sigmaVU - min. měrný montážní tlak
  • sigmaV0 - min. přípustný měrný tlak
  • sigmaBO at 300°C - max. přípustný měrný tlak za provozu
  • * - současné využití obou max. hodnot se nepřipouští
  • ** - na požádání může být materiál dodán v tzv. jaderném provedení, v tomto případě je obsah popele< 0,15% a obsah chloridů< 60 ppm

 

Tabulka chemické odolnosti

A - doporučeno     B - aplikace dle provozních podmínek     C - nepoužitelný

  Temafast Temasil Temaplus Temacarb Temacid Econgraph -S Econgraph-Fi Econgraph-Ti
Aceton B B B B A A A A
Acetylen A A A A A A A A
Benzen B A A A A A A A
Benzin B A A A A A A A
Cukr A A A A A A A A
Cyklohexanol A A A A A A A A
Cyklohexanon C C C C B A A A
Čpavek B A A A A A A A
Dibutylftalát A A A A A A A A
Dusík A A A A A A A A
Ethylen A A A A A A A A
Ethylenglykol A A A A A A A A
Ethyleter A A A A A A A A
Fenol C C C C B A A A
Glycerin A A A A A A A A
Hydrogenfosforečnan amonný A A A A A A A A
Hydrogensiřičitan sodný A A A A A A A A
Hydrogenuhličitan sodný A A A A A A A A
Hydroxid sodný B B B B A A A A
Hydroxid vápenatý A A A A A A A A
Chlor suchý B A A A A B B B
Chlorid barnatý A A A A A A A A
Chlorid hlinitý A A A A A A A A
Chlorid sodný A A A A A A A A
Chloroform B B B B B A A A
Chlorovodík suchý A A A A A A A A
Isooktan B A A A A A A A
Jodid draselný A A A A A A A A
Kyanid draselný A A A A A A A A
Kyselina boritá A A A A A A A A
Kyselina dusičná (20%) C C C B A A B B
Kyselina chlorovodíková (20%) B B B A A A A A
Kyselina mravenčí (10%) A A A A A A A A
Kyselina octová (100%) A A A A A A A A
Kyselina sírová (65%) C C C C A A B A
Kyselina vinná A A A A A A A A
Methylenchlorid C C C C C A A A
Nafta B A A A A A A A
Olej hydraulický (minerální) B A A A A A A A
Oxid uhličitý A A A A A A A A
Pára sytá B A A A B A A A
Petrolej A A A A A A A A
Plyn zemní A A A A A A A A
Ropa B A A A A A A A
Silikonový olej B A A A A A A A
Síran mědnatý A A A A A A A A
Síran sodný A A A A A A A A
Terpentin A A A A A A A A
Tetrachlormethan B B B B B A A A
Toulen B A A A A A A A
Transformátorový olej B A A A A A A A
Uhličitan sodný A A A A A A A A
Voda pitná A A A A A A A A
Vzduch A A A A A A A A
Xylen B A A A A A A A