logo logo25 QR kód EBK sídlo firmy Youtube Facebook Eshop EBK

EBK ERET BERNARD, s.r.o.


vláknito-pryžové těsnící desky

parametry:

Rozměry desek:

  • standardně  1,5 x 1,5  nebo 1,5 x 1,0 m
  • tolerance rozměrů  ± 5 %

Rozsah tlouštěk:

  • standardní 0,5 ÷ 4 mm
  • s pletivem  0,8 ÷ 4 mm
  • tolerance  ± 0,1 mm (pro 0,5 ÷ 0,8 mm) a ± 10 % ( pro1,0mm a více)

Pozn. :všechny desky jsou vyráběny s jednostranným antistikem

 

TEMAFASTTEMASIL TEMAPLUSTEMACARB TEMACID
Základní deska vyrobená z organických vláken spojených NBR. Deska má širokou oblast použití ve všech odvětvích průmyslu při nižších parametrech.

Kvalitní deska obsahující směs teplotně odolných vláken se speciálním NBR. Vhodná pro utěsnění teplé a studené vody, olejů, plynů a základních chemikálií.

možno vyrobit s drátěným pletivem

Universální těnící deska obsahující vysoce odolné vlákno spojené speciálním NBR, odolná proti olejům, pohonným hmotám, mazivům, alkoholům, plynům uhlovodíkům, páře, vodě, chladícím kapalinám, kyselým a zásaditým médiiím.

možno vyrobit s drátěným pletivem

Speciální těsnící deska vyrobená na bázi uhlíkových vláken a speciálních přísad, spojených vysoce kvalitním NBR. tento materiál je určen především pro vysoké teploty a tlaky v chemickém průmyslu. Je vhodný i pro utěsnění zásaditých médií a přehřáté páry. Těsnící deska speciálně vyvinutá a určená pro aplikace do agresívního chemického prostředí.

 

Technická data TEMAFASTTEMASIL TEMAPLUSTEMACARBTEMACID
Barvačervenámodrázelenáčernásvětle šedá
Označení dle DIN 28 091-2FA-MZ-1-0FA-MA-1-0 (ST)FA-AM-1-0 (ST)FA-CA-1-0FA-A04
Označení dle ASTM F 104
typické parametry ze zkoušek desek o tl. 2 mm
F 712 120 M4F 712 111 M5F 712 111 M6F 712 120 M6F 712 122 M5
max teplota krátkodobá°C 210400450450200
max teplota trvalá °C 140250250250 
max teplota pro páru °C 120200200250150
max tlak   bar 4010013014040
hustota  (g/cm3)  DIN 28090-2 1,81,91,751,651,75
stlačitelnost (%)  ASTM F 36 988910
zotavení (%)   ASTM F 38 4555606250
stálost v tlaku(N/mm2)DIN 52 913/175°C 2030323225
plynopropustnost (cm3/min) DIN 3535-6/94 0,80,50,30,50,5
spec. množství netěsnosti   (mg/s/m)  DIN 28090-2 0,080,040,030,050,05
odolnost proti účinkům kapalin - přírůstek tlaku ASTM F 146     16% *
(%)   IRM 903 Oil 5h/150°C1043315% **
(%)   ASTM Fuel B 5h/23°C105557% ***

 

Tabulka chemické odolnosti

 A - doporučeno     B - aplikace dle provozních podmínek     C - nepoužitelný

 

Temafast
  Temasil Temaplus Temacarb Temacid Econgraph -S Econgraph-Fi Econgraph-Ti
Aceton B B B B A A A A
Acetylen A A A A A A A A
Benzen B A A A A A A A
Benzin B A A A A A A A
Cukr A A A A A A A A
Cyklohexanol A A A A A A A A
Cyklohexanon C C C C B A A A
Čpavek B A A A A A A A
Dibutylftalát A A A A A A A A
Dusík A A A A A A A A
Ethylen A A A A A A A A
Ethylenglykol A A A A A A A A
Ethyleter A A A A A A A A
Fenol C C C C B A A A
Glycerin A A A A A A A A
Hydrogenfosforečnan amonný A A A A A A A A
Hydrogensiřičitan sodný A A A A A A A A
Hydrogenuhličitan sodný A A A A A A A A
Hydroxid sodný B B B B A A A A
Hydroxid vápenatý A A A A A A A A
Chlor suchý B A A A A B B B
Chlorid barnatý A A A A A A A A
Chlorid hlinitý A A A A A A A A
Chlorid sodný A A A A A A A A
Chloroform B B B B B A A A
Chlorovodík suchý A A A A A A A A
Isooktan B A A A A A A A
Jodid draselný A A A A A A A A
Kyanid draselný A A A A A A A A
Kyselina boritá A A A A A A A A
Kyselina dusičná (20%) C C C B A A B B
Kyselina chlorovodíková (20%) B B B A A A A A
Kyselina mravenčí (10%) A A A A A A A A
Kyselina octová (100%) A A A A A A A A
Kyselina sírová (65%) C C C C A A B A
Kyselina vinná A A A A A A A A
Methylenchlorid C C C C C A A A
Nafta B A A A A A A A
Olej hydraulický (minerální) B A A A A A A A
Oxid uhličitý A A A A A A A A
Pára sytá B A A A B A A A
Petrolej A A A A A A A A
Plyn zemní A A A A A A A A
Ropa B A A A A A A A
Silikonový olej B A A A A A A A
Síran mědnatý A A A A A A A A
Síran sodný A A A A A A A A
Terpentin A A A A A A A A
Tetrachlormethan B B B B B A A A
Toulen B A A A A A A A
Transformátorový olej B A A A A A A A
Uhličitan sodný A A A A A A A A
Voda pitná A A A A A A A A
Vzduch A A A A A A A A
Xylen B A A A A A A A